Category Archives: Sprog

Fjanteloven

CVA’s skribenter har sat ord på tidsånden. Klik omgående hen og læs Fjanteloven.

Posted in brok, filosofi, liv og død, opfordring, promovering, Sprog | 2 Comments

Ordsplitter gale

I en noget usammenhængende kommentartråd (her) er Linda og jeg kommet til at diskutere, hvad man kalder mennesker, der ikke kan finde ud af at dele ord korrekt: Mennesker som sætter bindestreg, hvor der ikke bør være binde-streger og som deler sammen … Continue reading

Posted in bloggeri, opfordring, Sprog | 7 Comments

Undren

Er det bare mig, eller er der ikke noget spøjst, ja næsten selvmodsigende, over nedenstående Peter Skaarup-udtalelse om Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansens kritik af Statministerens fortsatte vægring overfor at lade sig interviewe af Bo Elkjær? “Ombudsmanden mister ikke sin vigtige funktion, … Continue reading

Posted in Debat, Politik, Sprog | Leave a comment

Hmmmm – Ja, hvis ikke dem, hvem så?

Overskrift fra dagens Berlinger: Udfordringen er at fastholde efterkommere i uddannelse Flere og flere efterkommere er i gang med en uddannelse, men det egentlige succeskriterie er, om de færdiggører den, lyder det fra tidligere vismand.

Posted in humor, Medier, Sprog | 5 Comments

Note to self

Undgå overdreven brug af “kan man sige”, “så at sige” og “i en vis forstand”! Jvf. dette.

Posted in filosofi, Sprog | 17 Comments