Kant-nørderi

Her er første sætning i § 65 i Kants Kritik der Urteilskraft, som gengivet i Felix Meiner udgaven fra 2001 (red. Heiner Klemme, noter mm. Piero Giordanetti):

Nach dem in vorigen § angeführten Charakter muss ein Ding, welches, als Naturprodukt, doch zugleich nur als Naturzweck möglich erkannt werden soll, sich zu sich selbst wechselseitig als Ursache und Wirkung verhalten, welches ein etwas uneigentlicher und unbestimmter Ausdruck ist, der einer Ableitung von einem bestimmten Begriffe bedarf. (s. 277-278, AA 5:372, B 289).

Der er mange bud på, hvordan denne sætning skal oversættes. Problemet er dels modaliteterne (“nur… werden soll”), og dels hvad “möglich” knytter sig til. Derudover (og mere overordnet) så skal sætningen tolkes ind i og læses som del af Kants filosofi mere overordnet OG læses ind i en specifik kontekst i KdU, hvilket gør visse oversættelsesvalg mere problematiske end andre. I kan selv prøve at spotte de potentielle problemer med nedenstående oversættelser.

I henhold til, hvad vi i forrige § sagde om karakteren af en ting, så kan den, skønt den er et naturprodukt, alene erkendes som mulig, hvis vi forstår den som et naturformål, og den må skiftevis forholde sig til sig selv som årsag og virkning. Dette er dog et uegentligt og ubestemt udtryk, der har behov for at blive udledt af et bestemt begreb. (Claus Bratt Østergards  danske oversættelse (2005)).

Enligt vad som anförts i foregående paragraf måste ett ting som är en naturprodukt och samtidigt ska fattas som naturändamål förhålla sig till sig självt omväxlande som orsak och verkan, vilket är ett oegentligt och obestämt uttryck, och kräver en härledning från ett bestämt begrepp. (Sven Olov Wallensteins svenske oversættelse (2003) – tak til Michael Paulsen som tweetede den til mig).

According to the character alleged in the preceding section, a thing, which, though a natural product, is to be cognised as only possible as a natural purpose, must bear itself alternately as cause and as effect. This, however, is a somewhat inexact and indeterminate expression which needs derivation from a determinate concept. (J.H. Bernards engelske oversættelse (1892)).

Where a thing is a product of nature and yet, so regarded, has to be cognized as possible only as a natural end, it must, from its character as set out in the preceding section, stand to itself reciprocally in the relation of cause and effect. This is, however, a somewhat inexact and indeterminate expression that needs derivation from a determinate concept. (James C. Merediths  engelske oversættelse (1952)).

[Jeg mangler her Werner Pluhars engelske oversættelse fra 1987, som jeg ikke har haft tid til at få fingre i].

According to the characterization of the previous section, a thing that is to be cognized as a natural product but yet at the same time as possible only as a natural end must be related to itself reciprocally as both cause and effect, which is a somewhat improper and indeterminate expression, in need of a derivation from a determinate concept. (Guyer & Matthews’ engelske oversættelse i The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant (2002)).

Til slut tre af mine egne (lidt henkastede) bud på en oversættelse:

Ud fra den karakteristik som blev givet i den foregående §, så må en ting, der som naturprodukt kun kan erkendes som muligt, hvis den samtidig bliver [betragtet? erkendt? antaget?] som naturformål, [skiftevis] forholde sig til sig selv som årsag og virkning. Dette er dog et noget uegentligt og ubestemt udtryk, der fordrer en udledning fra et bestemt begreb.

Ud fra den karakteristik som blev givet i den foregående §, så må en ting, som det kun er muligt at erkende som naturprodukt, hvis den samtidig bliver [betragtet? erkendt? antaget?] som naturformål, [skiftevis]  forholde sig til sig selv som [skiftevis] årsag og virkning. Dette er dog et noget uegentligt og ubestemt udtryk, der fordrer en udledning fra et bestemt begreb.

Ud fra den karakteristik som blev givet i den foregående §, så må en ting, der, skønt den er et naturprodukt, kun kan erkendes som mulig, hvis det den samtidig bliver [betragtet? erkendt? antaget?] som naturformål, [skiftevis]  forholde sig til sig selv som [skiftevis] årsag og virkning. Dette er dog et noget uegentligt og ubestemt udtryk, der fordrer en udledning fra et bestemt begreb.

Om filoffen

Filoffen filosoferer
Dette indlæg blev udgivet i filosofi og tagget , , . Bogmærk permalinket.

4 kommentarer til Kant-nørderi

 1. filoffen skriver:

  Og ja, jeg indrømmer: Jeg har snydt med gengivelsen fra Felix Meiner, fordi jeg ikke kan lave tysk dobbelt-s på min blog. Undskyld.

 2. Skolefrøken skriver:

  Umiddelbart synes jeg der er noget mærkeligt med kommateringen i teksten. Det giver ikke mening, at der er komma rundt om ‘als Naturprodukt’, så jeg har googlet tekststykket og fundet en udgave (J.H. v. Kirchmanns), der ikke er kommateret sådan.
  Hvis jeg læser teksten i den udgave, vil jeg alene på baggrund af mine tyskkundskaber og uden i øvrigt at have læst KdU, oversætte teksten:
  “Ifølge den i den foregående paragraf anførte (beskrevne) karakter skal en ting, der skal erkendes som naturprodukt dog tillige som muligt naturformål, forholde sig til sig selv skiftevis som årsag og virkning.[…]”

 3. filoffen skriver:

  Akademie-udgaven har følgende: “Nach dem im vorigen § angeführten Charakter muß ein Ding, welches als Naturproduct doch zugleich nur als Naturzweck möglich erkannt werden soll, sich zu sich selbst wechselseitig als Ursache und Wirkung verhalten, welches ein etwas uneigentlicher und unbestimmter Ausdruck ist, der einer Ableitung von einem bestimmten Begriffe bedarf.” (http://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/aa05/372.html).

  Den ændrede kommatering løser dog ikke det bagvedliggende problem, og det gør din oversættelse heller ikke (tror jeg). For hvorfor antage, at “möglich” kvalificerer tingens status som “Naturzweck” fremfor vores erkendelse af tingen som et rent og skært “naturprodukt”? En anden plausibel tolkning er jo, at at det Kant søger at sige er, at der er visse ting, hvis eksistens som naturprodukter vi kun kan erkende som mulig, hvis vi samtidig erkender tingen som et naturformål?

 4. Skolefrøken skriver:

  Det er rigtigt. Jeg kan se, at jeg har overset ‘nur’ – ‘dog tillige kun som muligt naturformål’…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *