Ministeren og CV’et – den korte version

Dagens store diskussionsemne blandt akademikere rundt omkring på nettet har uden tvivl været historien om Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsens (ELLs) CV. Diskussionen opstod da Forskerforum og Ekstra Bladet i morges kunne fortælle, at ELL ifølge dem havde fusket med sit officielle CV på Folketingets hjemmeside. (Læs Forskerforums historie her og her og Ekstra Bladets historie og interview med ELL her. Universitetsavisen har fulgt op på og nuanceret historien her. Videnskab.dk har også skrevet om og uddybet historien her. Det kan anbefales at læse alle de foregående artikler, inden man læser videre).

For meget kort at opridse Forskerforums og Ekstra Bladets historie: Af ELLs officielle CV på Folketingets hjemmeside (hvor ELL er personligt ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som ikke direkte er knyttet til hans virke som folketingsmedlem), fremgår det, at han har læst teologi på Københavns Universitet fra 2001 til 2008. Den præcise ordlyd fra CV’et er: ”Cand.theol ., Københavns Universitet, fra 2001-2008.” (Ekstrabladet har et screendump af CV’et her.  Bemærk at CV’et efterfølgende blevet rettet. Se det opdaterede CV her). Ifølge papirer som, Forskerforum har fået aktindsigt i, er dette imidlertid ikke rigtigt. Af papirerne fremgår det nemlig, at ELL først blev indskrevet på KU i 2006. I perioden fra 2001-2006 var ELL i stedet indskrevet ved MHS Misjonshøgskolen i Stavanger, en privat højskole/et privat universitet ejet af Det Norske Misjonsselskab. Da ELL blev indskrevet ved KU i 2006 fik han meritoverført en række fag fra sine studier ved MHS Misjonshøgskolen, og det er fortrinsvis på baggrund af disse fag, at han i 2008 blev cand.theol. fra Københavns Universitet.

Ovenstående historie kompliceres af en række forskellige faktorer, som jeg vender tilbage til i et opfølgende indlæg. Inden da er det dog nødvendigt at komme med nogle indledende håndkantshug vedrørende Forskerforums og Ekstra Bladets påstand om CV-fusk.

Ifølge Forskerforum og Ekstra Bladet er det forkert, når ELL på sit officielle CV angiver (eller rettere angav; CV’et er som nævnt efterfølgende blevet rettet), at han i perioden 2001-2008 var tilknyttet Københavns Universitetet. ELL blev som sagt først indskrevet ved KU i 2006, og da han indtil da fortrinsvis studerede ved MHS Misjonshøgskolen i Stavanger kan man med nogen ret sige, at det først er fra 2006, at ELL blev officielt tilknyttet KU som studerende.

Til dette er der fire forhold, som er værd at bemærke.

  1. ELL har i interviewet med Ekstra Bladet åbent erkendt, at hans CV på Folketingets hjemmeside kan fortolkes som om, at han har taget hele sin teologi-uddannelse på Københavns Universitet: ”Jeg kan godt forstå, at man kan misforstå det. Det, jeg oplyser til Folketingets hjemmeside, er, at jeg læser teologi fra 2001 til 2008. Og at jeg bliver kandidat i (februar, red.) 2008 fra Københavns universitet”.  Det er, må man formode, for at undgå sådanne misforståelser i fremtiden, at CV’et efterfølgende er blevet opdateret, så der nu blot står: ”Cand.theol., Københavns Universitet, 2008”.
  2. ELL har overfor Ekstra Bladet fremlagt papirer, der viser, at han i den periode han studerede ved MSH Misjonshøgskolen også har fulgt kurser ved Københavns Universitet som gæstestuderende.. Skønt han ikke formelt var indskrevet på KU, så har han dog fulgt undervisning på universitetet og været tilknyttet KU som gæstestuderende.
  3. Det er vigtigt at slå fast, at ELLs kandidatgrad i teologi faktisk er tildelt af KU. Det er muligt, at ELL i høj grad har erhvervet sig graden baseret på undervisning og eksaminer taget ved andre institutioner. Men KU har efterfølgende officielt godkendt disse eksaminer som meriterende på et niveau svarende til, hvad der kræves for at bestå teologistudiet ved KU. ELL har således hverken fusket med eller løjet om sit uddannelsesniveau, eller om hvilken uddannelsesinstitution, der har tildelt ham kandidatgraden i teologi.
  4. Hvad ELL derimod har gjort er, at han på sit CV enten bevidst eller ubevidst har undladt at gøre opmærksom på, at størstedelen af hans studietid ikke foregik ved KU, men derimod ved MSH Misjonshøgskolen. Om dette kvalificerer som fusk er formodentlig et definitionsspørgsmål. Men den mest barmhjertige fortolkning er vel, at ELL enten ikke har tænkt over, at hans formuleringer på CV’et kunne misforstås, eller at han, som de fleste andre, har ”masseret” sit CV, således at det, uden at sige noget direkte usandt, får ham til at fremstå bedst muligt.

På baggrund af ovenstående er min egen holdning, at beskyldningen om, at ELL skulle have fusket med sit CV, er en storm i et glas vand. Andre vil formodentlig være uenige i denne vurdering (det ved jeg fra diskussioner rundt om på nettet, at der er mange som er), men altså: Jeg synes ikke, at der er det store at komme efter.

Men det betyder ikke, at ELLs sag ikke rejser vigtige spørgsmål, for den gør den skam. De er bare nogle lidt andre, og er noget mere komplicerede, end Forskerforums og Ekstra Bladets sensationslystne overskrifter umiddelbart lader ane. Læs derfor videre her.

Om filoffen

Filoffen filosoferer
Dette indlæg blev udgivet i Politik, Universitært. Bogmærk permalinket.

En kommentar til Ministeren og CV’et – den korte version

  1. Pingback: Ministeren og CV’et – den noget længere version | Use of Weapons

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *