Tro, videnskab og ministeren

Okay, folk har diskuteret det på både Facebook og Twitter: Er Esben Lunde Larsen (ELL) kreationist? Mit svar: Det kommer an på, hvad man mener med kreationisme.

Hvis man med kreationisme mener “den opfattelse, at verdens skabelse er foregået som beskrevet i Bibelen,” (jvf. Den Store Danske) så nej. Her er hvad ELL selv siger i interviewet i JP:

»…Skabelsesberetningen er en teologisk beretning, en forståelse af, hvordan verden eller mennesket bliver til. Den har aldrig påberåbt sig videnskabelige kulstof 14-metoder.«
Tror du på skabelsesberetningen?
»Jeg tror på, at der er en verden, som er blevet skabt, og at der står noget bag. For mig har det aldrig været afgørende, om det foregik i seks dage, og Gud holdt fri den syvende. For mig er det et billede på, at mennesket har godt af at arbejde, men også af at holde fri.«

Og mere generelt om, at skabelsesberetningen ikke skal læses bogstaveligt, dvs. som en faktuel beskrivelse af, hvorledes verden blev skabt:

»Jeg har faktisk nærmest aldrig forholdt mig til, hvor gammel jorden er. Der er jo alle mulige geologiske undersøgelser, der viser, at den er flere milliarder år gammel. Der er videnskabelige beviser, som man forholder sig til som videnskabsmand. Bevæger man sig så fra videnskaben og over i teologien, så siger teologien, at én dag er som 1.000 år, og 1.000 år er som en dag. Og det er et meget godt billede på, at det ikke er tidsaspektet for, hvor gammel jorden er, der er afgørende,«

Hvis man med kreationisme derimod mener den opfattelse, at der på et eller andet tidspunkt under universets opståen (evt. som den igangsættende årsag til Big Bang), har været en eller anden form for  guddommelig indgriben, så er ELL formodentlig kreationist. Her er et par citatet fra interviewet:

Mener du så, at jorden blev til med et big bang?
»Jeg tror, at der står en skabende gud bag det meste i verden, og hvordan det er blevet til, ja, der giver bibelen én forklaring, og naturvidenskaben giver sin forklaring. Det er ikke afgørende for mig. Det afgørende er, at verden er til. Og at jeg som et troende menneske tror, at der står en gud bag.«

»Jeg mener, at der er en skabende gud, der står bag det hele. Og hvordan udviklingen så er fra det tidspunkt, kan jeg på ingen måde give nogen kvalificerede bud på. Og det er sådan set heller ikke afgørende. For det afgørende er, om der er plads til balancen mellem videnskab og tro. Og det er der,«

Kor sagt: ELL mener som troende, at der står en skabende gud bag verdens opståen. Men hvad der sker efter verden er opståen, det blander gud sig ikke i (og hvad der sker er forøvrigt så kompliceret, at ELL som lægmand ikke kan sige noget fornuftigt om det). Med tekniske termer: ELL er formodentlig en eller anden form for deist (dog formodentlig uden det mekaniske, funktionelle verdenssyn).

Samme overordnede holdning har ELL til evolutionsteorien: Evolutionsteorien beskriver den biologiske udvikling der rent faktisk finder sted. Men at der findes levende væsener, og at disse væsener udvikler sig? Det er i sidste ende noget, hvor man som troende kan tro på, at gud står bag, uden dermed nødvendigvis at komme i karambolage med videnskaben. Her endnu et par citater:

Tror du, at vi nedstammer fra aberne?
»Jeg tror, at der står en skabende gud bag. Hvordan han så har gjort det, det har jeg ikke forholdt mig så meget til. Og det er der jo heller ikke nogen, der kan give en teologisk forklaring på eller lignende.«

»Der er en evolutionstanke om, hvordan ting har udviklet sig. Men hvordan det blev sat i gang, kan være et trosspørgsmål, hvis du spørger i teologien. Og det kan være et videnskabsspørgsmål, hvis du spørger i evolutionsbiologien.«

Skabelsesberetningen handler om Adam og Eva og om, at sådan blev mennesket skabt. Det er én udlægning. En helt anden er, at der er sket en evolution, og at vi nedstammer fra aberne. Hvad tror du?
»Jamen jeg tror, som jeg har sagt flere gange, nu: Der sker en udviklingsproces i, hvordan vi er. Jeg tror, at der står en skabende Gud bag. Hvordan det så er sket – hvordan det har udviklet sig – jamen, jeg er ikke videnskabsmand på det felt.«

Den simpleste måde at forstå ELLs position er nok, at han i det store og hele mener, at teologien (troen) og naturvidenskaben stiller forskellige typer spørgsmål, som kræver forskellige typer svar. Tro og teologi beskæftiger sig med eksistentielle spørgsmål og ultimative årsager. Naturvidenskaben beskæftiger sig derimod med verden som den er, og med hvad der faktisk sker eller er sket siden universet opstod. Der er derfor ikke, eller der behøver i det mindste ikke at være, nogen modstrid mellem tro (teologi) og videnskab. Og derudover er der forskningsfrihed, så enhver forsker frit kan forske i (og tro på) hvad hun eller han vil, uden at ministeren eller andre blander sig.

»Det afgørende er, at der er forskningsfrihed. Så forskeren – uanset om han forsker i teologi eller naturvidenskab – kan dykke kritisk ned i det. Det skal enhver forsker, og så
er der et privat rum for forskeren, hvor han kan tro
mere eller mindre på det, som han arbejder med,« siger
Esben Lunde Larsen, der henviser til, at Niels Bohr var troende,
ligesom Albert Einstein i øvrigt var det.

»Jeg tror, at alle biologiforskere har en naturvidenskabelighed, som også rummer plads til både etiske og menneskelige overvejelser, som ikke er ren naturvidenskab. Der er også følelser og tvivl. Jeg kan ikke forestille mig, at nogen danskere er så enøjede, at de ikke selv bevæger sig i et spændingsfelt mellem naturvidenskab og tro. Nogen har så truffet et selvstændigt valg om ikke at tro. På den måde gør de fleste sig eksistentielle overvejelser i regi af både videnskabelighed og tro – eller ikke tro.«

Personligt er jeg ikke helt overbevist om, at man så ligetil kan adskille eksistentielle og faktuelle spørgsmål, så teologien/troen (eller filosofien?) udelukkende tager sig af de eksistentielle mens videnskaben udelukkende tager sig af de faktuelle. Men lad nu det ligge.

Tilføjet den 3/6 kl. 19.50: For de interesserede foregår der en livlig diskussion af såvel interviewet med ELL som af betydningen af begrebet “kreationisme” på min Facebookvæg.

Om filoffen

Filoffen filosoferer
Dette indlæg blev udgivet i Politik, Universitært, Videnskab. Bogmærk permalinket.

6 kommentarer til Tro, videnskab og ministeren

 1. Lars Fischer skriver:

  Jeg er meget enig med ham. At fremstille ELL som kreationist i klassisk USA stil (fjende af videnskab, ignorant, etc) er højst misvisende. Den position han lægger frem er langt derfra.

  Men jeg bliver bekymret over den passage hvor han skiver om “et privat rum for forskeren, hvor han kan tro mere eller mindre på det, som han arbejder med”. For mig siger ELL her, at forskning er noget man tror på. Jeg syn’s han kommer betænkeligt tæt på at gøre forkning til blot en anden tro (selv om han tidligere i samtalen er ret præcis med ikke at gøre det). Jeg syn’s osse han med sit udsagn roder sig ud i noget med at modstille tro og naturvidenskab – selvom han lige efter siger der ikke er modstrid. Det kan være jeg overfortolker, men jeg bliver usikker på, at manden selv er helt klar på begreberne.

  Derudover syn’s jeg det er letkøbt at krybe uden om at svare på spørgmål om evolution veød at sige “jeg er ikke forsker på det felt”. Det er altså folkeskolestof. Han virker til at have berøringsangst over for at tale konkret om evidens og viden. Det syn’s jeg er ikke er godt.

  Heller ikke selvom jeg er enig i hans præmis om, at man kan forene videnskab og tro. Det kan man, men det kræver mere end der kommer for dagen her.

 2. Gamal Surmann skriver:

  Først og fremmest: Vi kan da ikke bare lade den hænge, fra ELL, at Albert Einstein (som ofte brugte “Gud” som metafor) var kristen i en grad så han spillede på samme hold som ELL – eller i det hele taget. Det tror jeg Albert meget gerne ville have frabedt sig, idet han selv kaldte sig _agnostiker_. [Wikipedia]

  Hvad så med Niels Bohr? Han meldte sig skam ud af folkekirken og erklærede sig noget i retning af _areligiøs_. [Blædels biografi om Bohr].

  Denne rygtebørs fra ELLs side er cirka ligeså åndssvagt – med omvendt fortegn – som den internet-røverhistorie med at Adolf Hitler skulle have været ateist! (Han var stærkt kristen).

  Ikke at jeg egentlig bryder mig om at diskutere disse, ahøm, indflydelsesrige mænd i sammenhæng med dette totale nul af en sølvpapirshat-politiker. Jeg kan kun give Lars Fischer ret i at ELL i bedste fald er et sludrechatol, i værste fald gemmer han på langt mere fundamentale holdninger, som så uvægerligt skinner igennem. F.eks., hvis vi må tage andre kilder i brug, når han lægger ud med “moderne pæn dreng”-attitude (“tro og videnskab går hånd i hånd”), men ender med selvmodsigelse og kraftig dogmatisk fordømmelse af homo-ægteskaber:

  http://infolink2003.elbo.dk/imt/bruger/vis.asp?which=22406&pub=IMT%202012%20nr.%2052%20JULENR%20&Forfatter=Ingen

  I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig hvis nogen gad at levere lidt mere information om hans mystiske Grundtvig-(ytrings)friheds-ph.d.-afhandling som var en såkaldt erhvervs-ph.d., altså med ekstern finansiering. Men dette interessant aspekt kan jeg intetsteds finde online: Hvem aflønnede ham for skrive den (politiserende?) afhandling? Er der nogen her der har læst den og evt. kan komme med lidt info om det, hvis blot så jeg ikke skal vandre rundt med grumme mistanker om udvanding af dansk academia?

 3. filoffen skriver:

  ELLs ph.d.-afhandling, “Frihed for Loke saavelsom for Thor: N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv” er ikke specielt mystisk. Den blev skrevet mellem 2008 og 2012 og og forsvaret ved Det Teologiske Fakultet, KU, den 14. december 2012. Projektet var eksternt finansieret af Grundtvig Akademiet: http://www.grundtvig.dk/akademi/hvad-er-grundtvig-akademiet.html

  Afhandlingen kan forøvrigt downloades her: http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=da/publications/uuid(51d3b1b6-8fd5-4cec-bec5-261e9f58679e).html Den er ikke udpræget politiserende, men heller ikke udpræget god (uden at jeg kender meget til Grundtvig).

 4. Mikkel Vinding skriver:

  Det er egentlig ret umuligt at udlede hvad ELL mener ud fra interviewet. Han svarer udenom på de fleste spørgsmål. Jeg har svært ved at tro, at han har gennemført en PhD i teologi uden én eneste gang at fundere over, om en gud har skabt jorden, eller tænkt på universets alder – selvom emnet for hans afhandling var om noget andet.

 5. filoffen skriver:

  Mikkel: Tjek diskussionen på Facebook, hvor jeg siger lidt det samme.

 6. Pingback: Ministeren og CV’et – den noget længere version | Use of Weapons

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *